PZ Jastrab Svätuš

Úvod

 

Poľovnícke združenie Jastrab Svätuš sa nachádza v malebnom prostredí východoslovenskej nížiny, neďaleko NPR Senianske rybníky. Je situované v katasrálnych územiach obcí Svätuš, Kristy, Porostov a Tašuľa. Revír je tvorený prevažne lúčnymi spoločenstvami, pasienkami, remízkami a poľnohospodárskymi plochami. Naše poľovnícke združenie sa pýši dlhoročnou tradíciou chovu malej zveri, ktorej stavy sa nám spoločným úsilím za posledné roky podarilo zvýšiť. Okrem malej zveri sa tu vyskytuje aj zver srnčia a sezónne, aj zver diviačia a jelenia.

Členovia nášho PZ sa celoročnou aktivitou podieľajú na zlepšovaní stavu životného prostredia zveri, čím sa zlepšuje jej vitalita, početnosť a aj diverzita. Plody tejto práce vidno najmä v období spoločných poľovačiek, kedy si my, i naši hostia, častokrát aj z najvzdialenejších kútov našej krajiny, odnášame nezabudnuteľné zážitky a spomienky, ktoré sa vryjú hlboko do pamäti. 

                                                                                                                                 "Lovu Zdar!"